ถอดปลั๊กทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 ค่านิยมคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิสัยทัศน์

ปฎิทินกิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์

ดูปฎิทินขนาดใหญ่

ภาพกิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

การฝึกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ ประจำปีการศึกษา 2557

ณ ตำบลหนองย่างเสือ และตำบลซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
ระหว่าง 4 ก.พ. 2558-15 พ.ค. 2558 และ 18 พ.ค. 2558-19 มิ.ย. 2558
ดูรายละเอียด