บรรยายพิเศษ

วันที่ 26 มกราคม 2559 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง "Social determinants and health equity: a global perspective" โดย เซอร์ ไมเคิล กิเดียน มาร์มอต ผู้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2558 สาขาการสาธารณสุข
ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (Download PP นำเสนอ)

 

การฝึกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ


การฝึกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กำหนดการเตรียมวิชาการฝึกภาคสนาม ปีการศึกษา 2558
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดูกำหนดการ

เข้าสู่เว็บไซต์

 

รายการหน้าต่างสุขภาพ ตอน การฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม 2

รายการหน้าต่างสุขภาพ ตอน การฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม 2 การฝึกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการเรียนการสอนของคณะสาธารณสุขศาสตร์

๖ สัปดาห์ ร่วมสร้างปัญญา พัฒนาสุขภาวะชุมชน

 

 

 

ปฎิทินกิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์


คลิกที่นี่