ดูรายละเอียด ดูกำหนดการ ดูรายละเอียด ถอดปลั๊กทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน

คืนสู่เหย้าราชพฤกษ์สัมพันธ์ 2558 "สบาย สบาย สไตล์ สาสุข"

ขอเชิญศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานคืนสู่เหย้า
ราชพฤกษ์สัมพันธ์ 2558 "สบาย สบาย สไตล์ สาสุข"
วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร


ดูรายละเอียด

 

การจัดการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 15

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วม การจัดการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 15 เรื่อง "การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในศตวรรษที่ 21: มุมมอง อนาคตและการจัดการเชิงระบบ" ในวันที่ 20-21 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

เข้าสู่เว็บไซต์


7th International Public Health Conference

Faculty of Public Health, Mahidol University invites you to
attend a Celebration of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn's 5th Cycle Birthday Anniversary and the 7th International Conference on Public Health and Environment in the 21st Century: Evidence-Based Global Health
on August 20 – 21, 2015 at Ambassador Bangkok, Thailand

Enter Site

ปฎิทินกิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์

ดูปฎิทินขนาดใหญ่

การฝึกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ ประจำปีการศึกษา 2557

ณ ตำบลหนองย่างเสือ และตำบลซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
ระหว่าง 4 ก.พ. 2558-15 พ.ค. 2558 และ 18 พ.ค. 2558-19 มิ.ย. 2558
ดูรายละเอียด