คลิกเพื่อลงทะเบียนออนไลน์ อ่านเพิ่มเติม คลิกดูรายชื่อประจำสี ถอดปลั๊กทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน

การจัดการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 15

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วม การจัดการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 15 เรื่อง "การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในศตวรรษที่ 21: มุมมอง อนาคตและการจัดการเชิงระบบ" ในวันที่ 20-21 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

เข้าสู่เว็บไซต์ปฎิทินกิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์

ดูปฎิทินขนาดใหญ่

ภาพกิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

การฝึกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ ประจำปีการศึกษา 2557

ณ ตำบลหนองย่างเสือ และตำบลซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
ระหว่าง 4 ก.พ. 2558-15 พ.ค. 2558 และ 18 พ.ค. 2558-19 มิ.ย. 2558
ดูรายละเอียด