กลุ่มเครื่องมือจุลชีววิทยา

เครื่องนับจำนวนเซลล์และวิเคราะห์ปริมาณจำเพาะของเซลล์ (Flow cytometer) ยี่ห้อ Amnis รุ่น Flowsight
 
เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real-Time PCR) ยี่ห้อ Roche รุ่น Light Cycler 96
 
เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (PCR) ยี่ห้อ Roche รุ่น TC 9639
 
เครื่องแยกสารพันธุกรรมโมเลกุลใหญ่ (Pulsed Field Gel Electrophoresis) ยี่ห้อ Bio-Rad รุ่น CHEF MAPPER XA
 
เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท (Microplate reader) ยี่ห้อ  Biotek  รุ่น Synergy HT
 
กล้องจุลทรรศน์ 2 ตา (Microscope) ยี่ห้อ Olympus รุ่น CX20 และ CX22 LED
 
ตู้บ่มภายใต้สภาวะของก๊าซ (CO2 Incubator) ยี่ห้อ NUAIRE รุ่น NU-5510E
 
เครื่องตรวจวัดสารด้วยการดูดกลืนแสง (UV-Vis Spectrophotometer) ยี่ห้อ Agilent  รุ่น 8454 UV-Vis
 
เครื่องถ่ายและวิเคราะห์ภาพเจล (Gel Documentation)  ยี่ห้อ  UVITEC  รุ่น Fire Reader
 
ตู้บ่มเพาะเชื้อแบบเขย่า (Incubator Shaker) ยี่ห้อ GFL รุ่น 3033
 
เครื่องถ่ายและวิเคราะห์ภาพเจล (Gel Documentation)  ยี่ห้อ  UVITEC  รุ่น Fire Reader
 
เครื่องระเหยสารละลายหลายตัวอย่าง (Rotary Evaporator) ยี่ห้อ Buchi รุ่น R 300
 

ติดต่อขอใช้บริการและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ปฎิทินกิจกรรมนักศึกษา