กลุ่มเครื่องมืออาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

เครื่องแก็สโครมาโตกราฟ (GC) ยี่ห้อ Agilent รุ่น 7890  ยี่ห้อ Shimadzu รุ่น 2010Plus
 
เครื่องตรวจวัดไอระเหยสารอินทรีย์ในอากาศ ยี่ห้อ Thermo scientific รุ่น TVA-1000B
 
กล้องถ่ายภาพความร้อน ยี่ห้อ Infratec รุ่น Vario CAM hr 680 research
 
เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศแบบพกพา (Personal Pump) ยี่ห้อ Gillian รุ่น Gil Air Plus
 
เครื่องปรับเทียบมาตรฐานเครื่องเก็บตัวอย่างอากาศ ยี่ห้อ TSI รุ่น 4146
 
เครื่องเก็บตัวอย่างน้ำ (Kemmerer Depth sampler)
 
เครื่องเก็บตัวอย่างดินแบบ Birge-Ekman  ขนาด 9*9 นิ้ว
 
เครื่องวัดออกซิเจนละลายน้ำ ยี่ห้อ YSI รุ่น 550A
 

ติดต่อขอใช้บริการและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ปฎิทินกิจกรรมนักศึกษา