ห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการ ขนาดพื้นที่ไม่เกิน 60 ตารางเมตร
 
ห้องปฏิบัติการ ขนาดพื้นที่ 61-100 ตารางเมตร
 

ติดต่อขอใช้บริการและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ปฎิทินกิจกรรมนักศึกษา