การเดินทาง : BTS

ลงสถานีอนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (N3)
ทางออก 1 ฝั่งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ
ถนนโยธี เข้าประตูคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ระยะทางประมาณ 400 เมตร ใช้เวลาเดินประมาณ 5 นาที

แผนที่บริเวณสถานี
ภาพจาก : naewna.com และข้อมูลจาก : BTS