การเดินทาง : BTS

สถานีอนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (N3)
ทางออก 1 ฝั่งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ
ถนนโยธี เข้าประตูคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ระยะทางประมาณ 400 เมตร ใช้เวลาเดินทางเพียง 5 นาที

แผนที่บริเวณสถานี

ภาพจาก : Pantip และข้อมูลจาก : BTS