การเดินทาง : รถจักรยานยนต์

จุดให้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้าง (วินมอเตอร์ไซค์) มีอยู่รอบบริเวณพื้นที่ 3 คณะ () หลายจุดด้วยกัน ได้แก่ หน้าปากซอยราชวิถี 1, หน้าปากซอยโยธี, หน้าตึกโรงพยาบาลทันตกรรม


ภาพจาก : Banana Bike