บรรยากาศในคณะ

หอประชุมราชพฤกษ์

หอประชุมราชพฤกษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ปรับปรุงใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2560) สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมรับน้อง งานจัดเลี้ยง เป็นต้น ของบุคลากรและนักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ

ติดต่อสอบถามได้ที่
งานบริหารทั่วไป คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2354-8543-9 ต่อ 1104, 1112, 1199