ติดต่อเรา

แผนผัง

แผนผังคณะสาธารณสุขศาสตร์

ที่ตั้ง

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2354 8543
เว็บไซต์: http://www.ph.mahidol.ac.th
เพจเฟสบุ๊ค: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หมายเลขติดต่อหน่วยงานภายใน
phonebook