ติดต่อเรา

แผนผัง

แผนผังคณะสาธารณสุขศาสตร์

ที่ตั้ง

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: +66 2 354 8543
เว็บไซต์: http://www.ph.mahidol.ac.th
Line @: Mahidol PublicHealth

หมายเลขติดต่อหน่วยงานภายใน
phonebook