• ประจำปี 2561
  • 2560
  • 2559
  • 2558
  • 2557
  • 2556

ประจำปี 2560


เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน 2560
งานแสดงความยินดีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560
พิธีปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาชั้นปี 1ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 "แนะแนวการเข้าศึกษาต่อ" ณ โรงแรงริเวอร์แควกาญจนบุรี


เมื่อวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560
บันทึกเทปถวายพระพร ช่องNBT

เมื่อพฤหัสบดีวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 พิธีต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และบัณฑิตศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์

 เมื่อวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2560
โครงการ "ปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่สมดุล"

 เมื่อวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560
ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน
ณ วัดอภัยทายาราม (วัดมะกอก)

เมื่อวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560
นักศึกษาและบุคลากร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  

 เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560
จัดการสอบสัมภาษณ์  และตรวจร่างกาย 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ระบบกลาง (ระบบแอดมิชชั่น)    
ประจำปีการศึกษา 2560

 เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2559

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560
ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ เยี่ยมชมการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2560
พิธีเปิดฝึกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ
ปีการศึกษา 2559 ณ เทศบาลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560
ปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานพัฒนา
อนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ ปีการศึกษา 2559

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560
ค่ายยุวชนสาธารณสุข ครั้งที่ 12 "HEALTH CAMP 12" ตอน HEALTH ME! HERO ยอดมนุษย์ พิทักษ์สุขภาพ

เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม 2560
โครงการ Open House แนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2560

 

ประจำปี 2559


 เมื่อวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2559
เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2559
หลักสูตรสม.(ไทย-นานาชาติ) นำนักศึกษาไปทัศนศึกษา ประจำปี 2559
ณ วัดพระแก้ว

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ไทย-นานาชาติ) นำนักศึกษาไปทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559
การสัมมนา "การวางแผนการเงินและกองทุนระยะยาว"

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559
งานแสดงความยินดีบัณฑิตประจำปี 2558  
      

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559โครงการแลกเปลี่ยนฯ นำเสนอผลการเรียนที่ไปศึกษาระยะสั้น

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รับรางวัลเกียรติบัตร ในงานประชุมวิชาการ “โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 2”


 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559
กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ (สร้างฝัน สาสุข) ประจำปีการศึกษา 2559 
      

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559
พิธีไหว้ครู "ลูกราชพฤกษ์น้อมศรัทธา บูชาครู"

29 ก.ค. 59: พิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2559

22 ก.ค. 59: โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

9 ก.ค. 59 : กิจกรรมรายวิชา การพยาบาลผู้สูงอายุในชุมชน

4 ก.ค. 59
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษา
หลักสูตรวท.ม. ภาคปกติ 6 สาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2559

3 ก.ค. 59 ส่งนักศึกษา
โครงการทุนแลกเปลี่ยนฯ ประจำปี 2559
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

1 ก.ค. 59 : พิธีปฐมนิเทศนักศึกษา โครงการทุนแลกเปลี่ยนฯ ประจำปี 2559
ณ China Medical University ประเทศไต้หวัน

30 พ.ค. 2559
: พิธีโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปีที่ 4 "พัฒนาสร้างเสริม คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์”

12 พ.ค. 2559
: ผู้บริหารเข้าเยี่ยมนักศึกษาในการฝึก
ภาคสนามฯ

25 เม.ย. 2559
: ส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัย
ชนบทเบ็ดเสร็จ ประจำปีการศึกษา 2558

29 มี.ค. 2559: ต้อนรับนักศึกษาจาก
California University


 เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559 สอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียนความถนัดวิชาชีพ และตรวจร่างกาย หลักสูตรระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (มหิดลรับตรง) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล      

2 ก.พ. 2559
: สัมมนาในหัวข้อ
Climate change and health

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559
We Mahidol เยาวชนรุ่นใหม่หัวใจไร้ควันบุหรี่และแอลกอฮอล์
 
     

 

 

 

ประจำปี 2558


เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559
สโมสรบัณฑิตศึกษา จัดโครงการ สร้างสุข สร้างสรรค์ สวนมิสกวัน ประจำปีการศึกษา 2558


เมื่อวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2558
โครงการ “สร้างคุณค่า พัฒนาบัณฑิต ตามรอยพระราชบิดา”

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558
พิธีปิดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแลกเปลี่ยน (Inbound) ประจำปี 2558


เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558
ราชพฤกษ์สู่โลกกว้าง...ปัญญาของแผ่นดิน
ประจำปีการศึกษา 2557

13 ส.ค. 2558
ลูกราชพฤกษ์ น้อมรำลึกบูชาครู
ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2558
สร้างฝัน สา' สุข ประจำปีการศึกษา 2558

8 ส.ค. 2558
เปิดรั้วราชพฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2558


24 ก.ค. 2558
ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ไทย/นานาชาติ)


24 ก.ค. 2558
พิธีต้อนรับนักศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2558

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2558
พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2557


19 มิ.ย. 2558
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกภาคฯ
ประจำปีการศึกษา 2557

4 มิ.ย. 2558
ผู้บริหารเยี่ยมฝึกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ ประจำปีการศึกษา 2557


23 มิ.ย. 2558
MPH 2014
Grauation Ceremony

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558
การสอบสัมภาษณ์/สอบความถนัดวิชาชีพ และตรวจร่างกาย ระบบกลาง นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) และ (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558
พิธีปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม หลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

20 มี.ค. 2558
การนำเสนอผลงานของนักศึกษา
ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

20 มี.ค. 2558
Health Camp 10

11 มี.ค. 2558
สโมสรนักศึกษา จัดงานขันโตก 4 ภาค

 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558
นักศึกษาปริญญาโท ได้รับรางวัล Mr. Brand Ambassador of Graduate School, Mahidol University 2015         

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2558
ณ STIKES BALI ประเทศอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558การปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และบุคลากรกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ประจำปี 2558 ณ STIKES Bali ประเทศอินโดนีเซีย

 

 

ประจำปี 2557


 เมื่อวันที่ 12-18 ธันวาคม 2557
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) จัดโครงการ“การศึกษาดูงานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
ณ ประเทศญี่ปุ่น”

เมื่อวันที่ 24 – 25 ตุลาคม 2557 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ศึกษาดูงาน โครงการศึกษาดูงานนวัตกรรมทางสาธารณสุข ณ จังหวัดเพชรบุรี 
    

13 พฤศจิกายน 2557
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง "รู้ทัน ป้องกันได้ ให้ปลอดภัยจากอีโบลา"

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 สโมสรนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ทำโครงการ "ราชพฤกษ์ทำดีเพื่อสังคม"

พิธีปิดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (inbound) จาก STIKES ประเทศอินโดนีเซียเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557
     

 

 

ประจำปี 2556