Fitness Center

วัน-เวลาเปิดให้บริการ

เปิด : จันทร์-ศุกร์
ปิด : เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตกฤษ์
เวลา : 06.00-08.00 น. และ 16.00-19.00 น.
สถานที่ : ชั้น 10 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์