Library

ติดต่อสอบถามได้ที่
ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี ชั้น 6-7 อาคารอเนกประสงค์
420/1 ถ.ราชวิถี ราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทร. 0-2640-9843, 0-2643-5533 ต่อ 611 (เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน), 612, 608 (แนะนำสืบค้นทรัพยากร), 617 (สำนักงาน)
โทรสาร 0-2643-5613

วัน-เวลาทำการ
เปิดภาค : จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 19.00 น. เสาร์ 9.00 - 17.00 น.
ปิดภาค : จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 18.00 น. เสาร์ 9.00 - 17.00 น.
ปิด : อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์