NEWS

โครงการอบรมความรู้ด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพและการชะลอวัย รุ่นที่ 5


ขอเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านสมัครเข้าร่วม
โครงการอบรมความรู้ด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพและการชะลอวัย
(Nutrition for Health and Anti-Aging) รุ่นที่ 5/2561 (หลักสูตรปรับปรุง)
จัดโดย ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่จัดอบรม:
วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2, 9, 16, 23, 30 กันยายน 2561

สถานที่จัดการอบรม:
ภาคบรรยาย ณ ห้องประชุม อาคาร 5 ชั้น 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล
ภาคปฎิบัติ ณ ห้องปฎิบัติการอาหาร อาคาร 7 ชั้น 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล
(วิทยาเขตพญาไท ติดรพ.เด็ก ตรงข้ามรพ.พระมงกุฎฯ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ 02-354 -8539 หรือ ผศ.ดร.เอกราช บำรุงพืชน์ LINE ID: @nutritionmahidol อีเมล์ abnutrition@yahoo.com

รายละเอียดและใบสมัคร