NEWS

2019 TAIWAN ICDF เปิดรับสมัครแล้วววววว


2019 TAIWAN ICDF เปิดรับสมัครแล้วววววว
(2019 International Higher Education Scholarship)

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 15 มีนาคม 2562 นี้
สำหรับทุนนี้สามารถขอได้กับคณะและมหาวิทยาลัยที่กำหนดมาในลิสเท่านั้นนะคะ

ลิงค์สมัครออนไลน์
http://www.icdf.org.tw/ct.asp?xItem=12509&CtNode=30320&mp=2

ลิงค์ดาวน์โหลดคู่มือทุน ICDF ประจำปี 2561
http://www.icdf.org.tw/ct.asp?xItem=12507&CtNode=30318&mp=2

รายละเอียดในส่วนที่ทางทุน ICDF ให้กับทางผู้ได้ทุน
ค่าเครื่องบิน
ค่าที่พัก
ค่าเทอมทั้งหมด
ค่าหน่วยกิจ
ค่าประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ
ค่าหนังสือเรียน
ค่าใช้จ่ายรายเดือน ป.โท 15,000 NT /เดือน : ป.เอก 17,000 NT /เดือน

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.icdf.org.tw/ct.asp?xItem=12505&CtNode=30316&mp=2

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-670-0200 ต่อ 311 (แผนกทุน ICDF)

งานวิเทศและการประชาสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1150 หรือ วินัฐฎา เกษแก้ว (พี่แอน) 0898625523