บันทึกเทปสัมภาษณ์ เรื่อง อันตรายฝุ่นพิษ PM2.5

24 มกราคม 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญส่ง ไข่เกษ นายกสมาคมอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ให้ข้อมูลสัมภาษณ์ เรื่อง อันตรายฝุ่นพิษ PM 2.5 และประเด็นเกี่ยวกับ การรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก ในรายการประเด็นดังหลังข่าว โดยจะออกอากาศ ตอนที่ 1 วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. และตอนที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ NBT

1
2
3
4
5
สื่อสารองค์กร