ร่วมเจรจา: Management of Public Health Science Education System

28 มกราคม 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ทิพยมงคลกุล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย ให้การต้อนรับ Dean of Health Science Faculty and Executive Members จาก Universitas Muhammadiyah Pontianak West Kalimantan, Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเจรจาความร่วมมือ หัวข้อ “Management of Public Health Science Educational System” ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
สื่อสารองค์กร