22 มิถุนายน 2555 : วันมหกรรมความสะอาดและสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร 50 เขต

Thumbnail Image Table
DSC_0654.JPG
4/9/2555 10:28:13
Size (KB)  :  792 KB
DSC_0656.JPG
4/9/2555 10:28:15
Size (KB)  :  948 KB
DSC_0677.JPG
4/9/2555 10:28:17
Size (KB)  :  844 KB
DSC_0684.JPG
4/9/2555 10:28:18
Size (KB)  :  833 KB
DSC_0693.JPG
4/9/2555 10:28:20
Size (KB)  :  1,011 KB
DSC_0695.JPG
4/9/2555 10:28:22
Size (KB)  :  1,038 KB
DSC_0699.JPG
4/9/2555 10:28:24
Size (KB)  :  832 KB
DSC_0712.JPG
4/9/2555 10:28:26
Size (KB)  :  853 KB
DSC_0723.JPG
4/9/2555 10:28:28
Size (KB)  :  758 KB
DSC_0754.JPG
4/9/2555 10:28:29
Size (KB)  :  849 KB
DSC_0773.JPG
4/9/2555 10:28:31
Size (KB)  :  914 KB
DSC_0788.JPG
4/9/2555 10:28:33
Size (KB)  :  1,058 KB
Pages:     1