สัญลักษณ์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดอกไม้ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์

        ต้นราชพฤกษณ์ เป็นต้นไม้สัญลักษณ์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ของเรา มีชื่อทางพฤกษศาสตร์ว่า และ มีชื่ออื่นๆ หลายชื่อ เช่น คูน ลมแล้ง กุเพยะ (ภาษากะเหรี่ยงกาจญจนบุรี) ต้นราชพฤกษณ์เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ใบเป็นใบประกอบ มีดอกสีเหลืองห้อยระย้าเป็นช่อยาว ดอกจะบานจากโคนไปหาปลายช่อ ออกดอกเหลืองอร่ามสดใส บานสะพรั่งพร้อมกันทั้งต้นจนเกือบมองไม่เห็นส่วนใบ ช่วยให้บรรยากาศและทัศนียภาพดูสวยงาม สดใส มีชีวิตชีวามากขึ้น ท่ามกลางความร้อนระอุ ทุรกันดาร และแห้งแล้วในฤดูร้อน จะพบเห็นได้ทั่วทั้งประเทศ
        วันที่ 11 ธันวาคม 2544 รัฐบาลไทยได้ประกาศ ดอกราชพฤกษ์หรือดอกลมแล้งเป็นดอกไม้ประจำชาติไทย ดอกสีเหลือง เป็นสีสัญลักษณ์พุทธศาสนา และเป็นสีวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช รัชกาลที่ 9
        ต้นราชพฤกษณ์ สื่อความหมายถึง ชาวสาธารณสุขที่ได้รุกเข้าไปในถิ่นแดนไกล ทุรกันดารทั่วทุกหัวระแหงของประเทศ เพื่อปฏิบัติภารกิจสาธารณสุขตามรอยพระบาท “พระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทย” ดังเนื้อร้องในเพลง “วันสีเหลือง" ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตอนหนึ่งที่ว่า...

“มุ่งออกไป ณ ถิ่นแดนไกล ทุรกันดาร            ป้องกันทุกข์ เพราะโรคภัยชุก เรารุกมิวาง

บำรุงเสริมความสุข เพิ่มพูน ในทุกๆ ทาง        มีใจรักกว้างขวางในหมู่ประชาชาวไทย”