รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์

1/25618 พ.ค. 2561
ครั้งพิเศษที่ 1/2561 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
4/256127 เม.ย. 2561
ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์
3/256123 มี.ค. 2561
ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์
2/256123 ก.พ. 2561
ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์
1/256126 ม.ค. 2561
ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์
12/256122 ธ.ค. 2560
ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์
11/256027 พ.ย. 2560
ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์
10/256027 ต.ค. 2560
ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์
9/256029 ก.ย. 2560
ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์
8/256025 ส.ค. 2560
ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์
7/256027 ก.ค. 2560
ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์
6/256022 มิ.ย. 2560
ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์
5/256031 พ.ค. 2560
ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์
4/256028 เม.ย. 2560
ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์
1/25605 เม.ย. 2560
ประชุม ครั้งพิเศษที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์
3/256024 มี.ค. 2560
ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์
2/256024 ก.พ. 2560
ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์
1/256026 ม.ค. 2560
ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์
12/255923 ธ.ค. 2560
ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์
1/25592 ธ.ค. 2559
ประชุม ครั้งพิเศษที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์
11/255925 พ.ย. 2559
ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์
10/255928 ต.ค. 2559
ณ ห้องประชุม 1610 ชั้น 6
9/255923 ก.ย. 2559
ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์
8/255926 ส.ค. 2559
ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์
7/255922 ก.ค. 2559
ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์
6/255924 มิ.ย. 2559
ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์
5/255927 พ.ค. 2559
ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์
4/255929 เม.ย. 2559
ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์
3/255925 มี.ค. 2559
ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุคราะห์
2/255926 ก.พ. 2559
ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์
1/255929 ม.ค. 2559
ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์
12/255825 ธ.ค. 2558
ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์
11/255825 พ.ย. 2558
ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์
10/255830 ต.ค. 2558
ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์
9/255825 ก.ย. 2558
ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์
8/255828 ส.ค. 2558
ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์
7/255824 ก.ค. 2558
ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์
6/255826 มิ.ย. 2558
ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์
5/25583 มิ.ย. 2558
ณ โรงแรมเซอร์ เจมส์ คันทรีคลับ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
4/255824 เม.ย. 2558
ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์
3/255827 มี.ค. 2558
ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์
2/255827 ก.พ. 2558
ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์
1/255823 ม.ค. 2558
ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์
12/255726 ธ.ค. 2557
ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์
11/255728 พ.ย. 2557
ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์
10/255731 ต.ค. 2557
ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์
9/255730 ก.ย. 2557
ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์
1/255712 ก.ย. 2557
ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์
8/255729 ส.ค. 2557
ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์
7/255725 ก.ค. 2557
ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์
6/255727 มิ.ย. 2557
ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสสถานุเคราะห์
5/255730 พ.ค. 2557
ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์
4/255725 เม.ย. 2557
ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราห์
3/255725 มี.ค. 2557
ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์
2/255724 ก.พ. 2557
ณ ห้องประชุม โรงแรมมวกเหล็กพาราไดซ์ รีสอร์ท
1/255724 ม.ค. 2557
ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์
12/255627 ธ.ค. 2556
ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์
11/255622 พ.ย. 2556
ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์
10/255625 ต.ค. 2556
ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์
       9/2556       27 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์
       8/2556       23 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์
       7/2556       26 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์
       6/2556       28 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์
       5/2556       30 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์
       4/2556       26 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์
       3/2556       22 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์
       2/2556       22 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์
       1/2556       25 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์

เพิ่มรายการ