ข่าวประชาสัมพันธ์

การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น ๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๔๐ น.
อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
ดูกำหนดการ

 

บันฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดอบรม Intensive MU GRAD TEST
สำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบ MU GRAD TESTE
และผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ

รับสมัคร: 10 - 31 พฤษภาคม 2560
ค่าลงทะเบียน: 1,900 บาท (ชำระภายใน 3 วัน)

สอบถามเพิ่มเติม: งานศูนย์ภาษา บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล โทร. 0-2441-4125 ต่อ 221-222
www.grad.mahidol.ac.th

 

ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ
เรื่อง สุขภาพยุคดิจิตัล: การวิจัยและพัฒนา
(Digital Health: Research and Development)

วันที่ 1-2 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น.
สถานที่ : ห้องประชุมกานดา วัฒโนภาส อาคาร 4 ชั้น 1
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สำรองที่นั่ง : หน่วยประสานงานหลักสูตร ส.ด. โทร 02 354 8543-9 ต่อ 7405

 

โครงการอบรมเรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลสื่อสังคมและการใช้สถิติสำหรับงานวิจัย”
ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภาควิชาชีวสถิติ อาคารสมจิตต์ สุพรรณทัสน์ ชั้น 1
ภาควิชาชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่: https://goo.gl/7KYKPQ

 

โครงการอบรมเรื่อง “เทคนิคการอ่านงานวิจัยตีพิมพ์และการสังเคราะห์ทางสถิติ”
ระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภาควิชาชีวสถิติ อาคารสมจิตต์ สุพรรณทัสน์ ชั้น 1
ภาควิชาชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่: https://goo.gl/ibwZbC

 

International & Thai MPH Homecoming 2017
Wednesday, 24 May 2017 / 6 PM
Faculty of Public Health, Mahidol University

Registration Online: https://goo.gl/BRlal0

 

สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 18
เรื่อง "การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ยุค 4.0"
ระหว่างวันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2560
ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์มบีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท พัทยา ชลบุรี

ลงทะเบียนได้ที่ www.hepa.or.th

 

ขอเชิญร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 69 ปี
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560

ดูกำหนดการ

 

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 07.00 น.
ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่คณะสาธารณสุขศาสตร์
ร่วมส่งคณาจารย์และนักศึกษา ออกเดินทางสู่พื้นที่ฝึกปฎิบัติงานฯ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

เข้าสู่เว็บไซต์การฝึกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ

 

ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ลีรา กิตติกูล
ในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร
ส่งผลงานประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ชิงเงินรางวัล
- โปสเตอร์ ชื่อ "3 วิ" ขนาด A3
- ประกวดโลโก้ค่านิยม MUPH

รับสมัครและส่งผลงาน ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 21 เมษายน 2560
ประกาศผล 28 เมษายน 2560

ดาวน์โหลดใบสมัคร รายละเอียด

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดรับนักศึกษาโท-เอก ปีการศึกษา 2560
ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2560 (รอบที่ 2)
หลักสูตรปริญญาโท
หลักสูตรปริญญาเอก

 

For MPH Alumni: 
You are cordially invited to join the MPH Preconference and Homecoming Dinner 24 May 2017
Registration Online

 

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วม "ประเพณีสงกรานต์ สืบสานปีใหม่ไทย"
ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 07.30-10.00 น. ณ หอประชุมราชพฤกษ์
กำหนดการ

 

The 1st APACPH Bangkok Region Conference
and The 8th International Public Health Conference
toward Achieving Sustainable Development Goals, 2030

Enter Site

 

ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วม
โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรตามค่านิยม MUPH กิจกรรม สุข..สัญจร
ภายใต้โครงการ "หยั่งรากจิตตปัญญา สู่สังคมแห่งความสุข"
วันที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5
อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

Test of English for International Communication (TOEIC)
with Mr. Tomas McManamon
Wednesdays 1:30 to 3:30 pm ROOM 7518
15 February 2017: Listening Comprehension
22 February 2017: Reading Comprehension
01 March 2017: Results and Future Study

Deadline to register: 10 February. Please register at
ABDUL.MAT@mahidol.ac.th International Affairs Unit Room 1416
(02) 354 8529

 

เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้าในคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี 2558 - 2559 (แยกแต่ละอาคาร)
ดูรายละเอียด

 

Announcement The 8th International Public Health Conference and
The 1st APACPH Bangkok Region Conference Towards Achieving
Sustainable Development Goals, 2030
Read More

 

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 07.00 - 12.00 น.ณ หอประชุมราชพฤกษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สอบถาม งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หน่วยประชาสัมพันธ์) โทร. 0 2354 8543 # 1105
รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ขอเชิญ บุคลากร & นักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ (ฟรี)
วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 60 การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย Power point
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 60 ออกแบบ Poster นำเสนอผลงานด้วย Adobe illustrator
เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7404 อาคาร 7 ชั้น 4
สมัครออนไลน์ https://goo.gl/3BrFdv

 

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ
การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
กำหนดการ วันที่ 2 (ภาคทฤษฎี) รับจำนวนไม่จำกัด
และ 23 กุมภาพันธ์ 2560 (ภาคปฎิบัติ)
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน

 

ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วม การประชุมรับทราบนโยบายและแนวทางปฎิบัติ เรื่อง...
นโยบายการเสนอเปิด/ปรับปรุงหลักสูตร และการออกแบบ มคอ.2 ของหลักสูตรตามหลักการ
Outcomes Based Education (OBE) ตามเกณฑ์ AUN-QA

ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.30-11.30 น. ณ ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล ชั้น 5
อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดูรายละเอียด

 

ค่ายยุวชนสาธารณสุข HEALTH CAMP 12
ตอน HEALTH ME! HERO. ยอดมนุษย์ พิทักษ์สุขภาพ

ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2560 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

และมหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
ดูรายละเอียด

 

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบ TOEIC
ระยะเวลาอบรม 6-27 มีนาคม 2560

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

โครงการ Open House แนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
วันพุธที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ หอประชุมราชพฤกษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดูกำหนดการ

 

ขอเชิญคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรม เรื่อง
การจัดทำรายงานการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA

ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดูกำหนดการ

 

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่
ขอเชิญคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร (ข้าวสารอาหารแห้ง) พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป
ในวันจันทร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๔๙ น. ณ บริเวณโถงชั้น ๑
อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

กําหนดการเตรียมวิชาการฝึกภาคสนาม ปีการศึกษา 2559
ดูกำหนดการ

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ยินดีต้อนรับ
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร
อธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล

เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และกำหนดแนวทางการดำเนินงาน
ตามข้อตกลงการปฎิบัติงานของส่วนงาน (PA) ปีงบประมาณ 2560
ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมอาคารเทพนม เมืองแมน ชั้น 4 ดูกำหนดการ

 

ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรม
โครงการอบรมความรู้ด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพและการชะลอวัย รุ่นที่ 2
วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ และ 15, 12, 19, 26 และ 2 เมษายน 2560
ณ ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รายละเอียดและใบสมัคร

 

ขอแสดงความยินดี แด่.. นางสาวรสชรินทร์ ศิริเวิน
นักศึกษา สด. (นานาชาติ) สาขาวิชาเอกโภชนาการสาธารณสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ได้รับรางวัลทุนวิจัย: Cerebos Award 2016
ในการประชุมวิชาการ Cerebos Award Conference 2016
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
ดูเพิ่มเติม

 

ขอเชิญ ประธาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมการอบรม เรื่อง "การจัดทำรายงานการประเมินหลักสูตรตามเกณฑื AUN-QA"
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดูรายละเอียด

 

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน
Asia-Pacific Youth Exchange 2017

ดูรายละเอียด Thai | Eng

 

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ ๘๙ "รัชกาลที่ ๙"
กำหนดการกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"
วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์
กำหนดการ

 

กำหนดการ พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ถวายเป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบ ๕๐ วัน
วันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมราชพฤกษ์
กำหนดการ

 

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจำปี ๒๕๖๐
การใช้คอมพิวเตอร์ในการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางระบาดวิทยา
Computer application in research and analysis Epidemologic studies
ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม. - ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ๓๓๐๓ อาคาร ๓ ชั้น ๓
ภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รายละเอียด ดาวน์โหลดใบสมัคร ดาวน์โหลดแผ่นพับ

 

รับสมัครระบบมหิดลรับตรง 1-30 พย. 59
Undergraduate Directadmission
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
รายละเอียด

 

PhD full scholarship
The Department of Sanitary Engineering, Faculty of Public Health. is pleased to announce
a PhD full scholarship to pursue your study in our PhD program in Environmental Technology
Contact Assistant Professor Dr. Sarawut Thepanondh
Via his email: sarawut.the@mahidol.ac.th
Read More

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง