เกี่ยวกับเรา

อัตลักษณ์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สีประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ :
#F39566
สีชมพูอมส้ม : Salmon Pink


ดอกไม้ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ :
ราชพฤกษ์ : Golden shower


Logo วิถีใหม่ :
Download (AI) | Download (PNG)

Logo New Normal :
Download (AI) | Download (PNG)


Logo มหาวิทยาลัยมหิดล :
Download (Color) | Download (B_W)