การเดินทาง

BTS

ลงสถานีอนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (N3)

ทางออก 1 ฝั่งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ
ถนนโยธี เข้าประตูคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ระยะทางประมาณ 400 เมตร ใช้เวลาเดินประมาณ 5 นาที

ทางออก 3 ฝั่งโรงพยาบาลราชวิถี
ถนนราชวิถี ผ่านสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เข้าประตูหน้าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ระยะทางประมาณ 500 เมตร ใช้เวลาเดินประมาณ 5 นาที

แผนที่บริเวณสถานี
ข้อมูลจาก : BTS