บรรยากาศในคณะ

PH-Fitness

วัน-เวลาเปิดให้บริการ

เปิด: จันทร์-ศุกร์
ปิด: เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตกฤษ์
เวลา: 06.00-08.00 น. และ 16.00-19.00 น.
สถานที่: ชั้น 10 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ (อาคาร 1)