>รวมช่องทางหาเตียงและรถพยาบาล สำหรับผู้ป่วย COVID-19