กองทุนบริจาค

กองทุนครบรอบ 72 ปี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

"กองทุนครบรอบ 72 ปี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล"
"MUFPH 72nd Anniversary Fund"

เนื่องในวาระที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ กำลังจะก้าวเข้าสู่ 72 ปี ครบรอบการก่อตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ จึงได้จัดโครงการระดมทุน "กองทุนครบรอบ 72 ปี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล" (MUFPH 72nd Anniversary Fund) ขึ้น เพื่อเชิญชวนให้ศิษย์เก่าและเครือข่ายผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสนับสนุนทุนทรัพย์ เพื่อการพัฒนาคณะฯ ในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภารกิจต่าง ๆ

1. บริจาคเป็นเงิน ผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) โดยมีช่องทางการรับบริจาค 2 ช่องทาง
1) บริจาคโดยตรงกับเจ้าหน้าที่การเงินคณะฯ (เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้บันทึกข้อมูลการรับบริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ขอความกรุณาผู้บริจาคเตรียมบัตรประชาชนให้เจ้าหน้าที่ผู้บันทึกข้อมูล)
2) บริจาคโดยผ่านการให้บริการ Application ของธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคาร โดยสแกน QR Cod

2. บริจาคโดยผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
ชื่อบัญชี กองทุนครบรอบ 72 ปี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
เลขบัญชี 254-220011-8 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
(ขอความกรุณา ส่งเอกสารการโอนเงินบริจาค พร้อมระบุชื่อผู้บริจาค ไปที่ โทรสาร 02354 8558)

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุน เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุน เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ให้แก่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เพียงบริจาคผ่านระบบ E-donation รับสิทธิ์
"ลดหย่อนภาษี 2 เท่า"
ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ แค่ปลายนิ้ว เพียงสแกน QR Code
ผ่านระบบ Application Mobile Banking
สามารถดำเนินการได้ทุกธนาคาร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
งานคลัง พัสดุ และบริหารสินทรัพย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 0 2354 8543-9 ต่อ 1102