News & Clips

ขอเชิญร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน "วันมหิดล"
รายละเอียด

Update : 03/09/2020

ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจสมัครเข้าร่วม Online Summer Program 2020
รายละเอียด

Update : 08/08/2020

ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจจัดส่งภาพยนตร์ เวลาไม่เกิน 5 นาที เข้าร่วมประกวด ภายใต้ 10 หัวข้อที่เกี่ยวกับมหาสมุทร
รายละเอียด

Update : 30/07/2020

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมในเรื่อง data science, big data analysis, Chinese language and cultural experience
รายละเอียด

Update : 30/07/2020

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสวนา Research Talk in Medical Epidemiology and Statistics เสวนาวิจัยทางระบาดวิทยาและสถิติศาสตร์การแพทย์...
รายละเอียด

Update : 10/07/2020

ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการด้านสุขศึกษาลงในวารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา
รายละเอียด

Update : 08/07/2020

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ Young Leaders Program จาก Nestle'
รายละเอียด

Update : 28/04/2020

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาแบบออนไลน์ "APACPH International Webinar on COVID-19 in collaboration with Sri Lanka Medical Association"
รายละเอียด

Update : 27/04/2020

RoLD Virtual Forum ผ่าน Zoom Application LIVING WITH COVID-19 EP. 1 เปิดเมืองอย่างไรให้ปลอดภัย
รายละเอียด

Update : 24/04/2020

เปิดรับทุนวิจัยและนวัตกรรม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
รายละเอียด

Update : 10/04/2020

ร่วมส่งผลงานเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ผลงานวิชาการลงในวารสาร Thai Journal of Public Health
รายละเอียด

Update : 06/04/2020

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเปิดรับข้อเสนอโครงการย่อยภายใต้โครงการ Citizen Resilience Project
รายละเอียด

Update : 01/04/2020

"กองทุนมหิดลรวมไทยต้านภัย COVID-19"
รายละเอียด

Update : 28/02/2020

ประกาศให้ทุนสนับสนุนการเขียนบทความวิจัย "โรคเปลี่ยนคน คนเปลี่ยนโลก : มานุษยวิทยาในสถานการณ์โรคระบาด"
รายละเอียด

Update : 24/03/2020

ประกาศเลื่อนการจัดงาน MU Blue Night คืนสู่เหย้า เรามหิดล
รายละเอียด

Update : 27/02/2020

รวมพลังศิษย์เก่าราชพฤกษ์ ร่วมผนึกกำลังชาวมหิดล 2 มีนาคม 2563 "คืนสู่เหย้า เรามหิดล"
รายละเอียด

Update : 19/02/2020

ขอเชิญสมัครเข้าร่วม การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล
รายละเอียด

Update : 16/01/2020

รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาล อาชีวอนามัย รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2563

รายละเอียด
Update : 21/08/2020

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบและการชักตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม"

รายละเอียด
Update : 21/08/2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาล อาชีวอนามัย รุ่นที่ 10

รายละเอียด
Update : 06/08/2020

การประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมพยาบาลเกียรติคุณไทยและ Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing, Phi Omega-at-large Chapter ครั้งที่ 12
Leading Innovation through Nursing Edication in New Normal Era

รายละเอียด
Update : 04/08/2020

ประกาศ รายชื่อ เลขที่สอบ ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2563

รายละเอียด
Update : 23/07/2020

APACPH International Webinar 2.0 on COVID-19 pandemic

รายละเอียด
Update : 05/06/2020

อบรมระยะสั้น หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2563

รายละเอียด
Update : 13/05/2020

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ NIH Grant Application and Administration

รายละเอียด
Update : 21/02/2020

โครงการอบรมระยะสั้น (หลักสูตรฟื้นฟู) เรื่อง "UPDATE การรักษาโรคเบื้องต้นสำหรับพยาบาลเวชปฎิบัติกับความรอบรู้ด้านสุขภาพ"

รายละเอียด
Update : 19/02/2020

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบและการชักตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม"

รายละเอียด
Update : 17/02/2020

ประชุมวิชาการอนามัยครอบครัวแห่งชาติ ครั้งที่ 9 (ลงทะเบียนไม่เสียค่าสมัครฯ)

รายละเอียด
Update : 13/02/2020

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเดินระบบและการควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย"

รายละเอียด
Update : 13/02/2020

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประเมินการระบายสารอินทรีย์ระเหยจากระบบบำบัดน้ำเสียด้วย WATER 9 Model"

รายละเอียด
Update : 07/01/2020

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ลงนามความร่วมมือกับ 3เอ็ม ประเทศไทย

รายละเอียด
Update : 16/09/2020

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และสำนักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดเผยผลการศึกษา เรื่อง วิถีชีวิตใหม่ กับ ระยะห่างทางสังคม

รายละเอียด
Update : 25/05/2020

โครงการ KU-MU on-site laboratory ความร่วมมือด้านการวิจัย

รายละเอียด
Update : 12/03/2020

การลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย : ถั่วดาวอินคา

รายละเอียด
Update : 15/01/2020

วิถีชีวิตใหม่.."นักศึกษาสาธารณสุขในยุค New Normal วิถีชีวิตแนวใหม่" ตามนโยบายของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รอบรู้สุขภาพ

Watch now
Update : 12/09/2020

บรรยากาศคอร์สอบรมความรู้ด้านโภชนาการและวิทยาศาสตร์ อาหารเพื่อสุขภาพ จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Watch now
Update : 11/09/2020

"โนโรไวรัส" ตัวการท้องเสียในเจ้าตัวเล็ก

Watch now
Update : 28/08/2020

เปลี่ยนเราเปลี่ยนโลก ep 46 ถึงเวลาเก็บค่าน้ำเสีย

Watch now
Update : 27/08/2020

Bilateral Exchange Student Program 2019 MU & TMU

Watch now
Update : 03/07/2020

Short Course Training. Faculty of Public Health, Mahidol University.

Watch now
Update : 03/07/2020

"ดื่มชาเพื่อสุขภาพ" ดื่มอย่างไร
มีงานวิจัยที่พบว่า ในชามีสารสำคัญมากมายที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ แต่การดื่มชาเพื่อสุขภาพควรดื่มอย่างไร ดื่มแบบร้อนหรือแบบเย็นและดื่มเวลาไหน...ร่วมฟังคำตอบจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราณี ภวัตกุล
หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คลิกรับชม
Update : 28/06/2020

"น้ำประปาเค็ม ดื่มอย่างไร ไม่ตายไว"
จากสถานการณ์น้ำประปาเค็ม หลายคนที่อยากรู้ว่า "น้ำประปาเค็ม" ดื่มได้ไหม เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่ ควรนำไปต้มก่อน หรือใช้เครื่องกรองน้ำอย่างไร ดื่มน้ำประปาอย่างไรให้ปลอดภัย ไปรับฟังคำตอบจาก
รองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คลิกรับชม
Update : 11/06/2020

เรียนสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล เป็นยังไง ตอนที่ 2 Q&A [by We Mahidol]

คลิกรับชม
Update : 27/03/2020

เรียนสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล เป็นยังไง ตอนที่ 1 [by We Mahidol]

คลิกรับชม
Update : 27/03/2020

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปรับการเรียนการสอนผ่าน 'virtual classroom' ในสถานการณ์ COVID-19

คลิกรับชม
Update : 08/03/2020

น้ำประปารสเค็ม ดื่มอย่างไรให้สุขภาพปลอดภัย | คลิป MU [Mahidol Channel]

คลิกรับชม
Update : 09/01/2020

สูงเนินสุขภาวะโมเดล+Sub EN

คลิกรับชม
Update : 28/10/2019