News & Clips

ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจจัดส่งภาพยนตร์ เวลาไม่เกิน 5 นาที เข้าร่วมประกวด ภายใต้ 10 หัวข้อที่เกี่ยวกับมหาสมุทร
รายละเอียด

Update : 30/07/2020

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมในเรื่อง data science, big data analysis, Chinese language and cultural experience
รายละเอียด

Update : 30/07/2020

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสวนา Research Talk in Medical Epidemiology and Statistics เสวนาวิจัยทางระบาดวิทยาและสถิติศาสตร์การแพทย์...
รายละเอียด

Update : 10/07/2020

ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการด้านสุขศึกษาลงในวารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา
รายละเอียด

Update : 08/07/2020

ขอเชิญร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครบรอบ 73 ปี 25 พฤษภาคม 2563
รายละเอียด

Update : 20/05/2020

เครื่องมือสนับสนุนการเรียนและการทำงานออนไลน์ (Online Learning Tools)
รายละเอียด

Update : 20/05/2020

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ Young Leaders Program จาก Nestle'
รายละเอียด

Update : 28/04/2020

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาแบบออนไลน์ "APACPH International Webinar on COVID-19 in collaboration with Sri Lanka Medical Association"
รายละเอียด

Update : 27/04/2020

RoLD Virtual Forum ผ่าน Zoom Application LIVING WITH COVID-19 EP. 1 เปิดเมืองอย่างไรให้ปลอดภัย
รายละเอียด

Update : 24/04/2020

เปิดรับทุนวิจัยและนวัตกรรม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
รายละเอียด

Update : 10/04/2020

ร่วมส่งผลงานเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ผลงานวิชาการลงในวารสาร Thai Journal of Public Health
รายละเอียด

Update : 06/04/2020

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเปิดรับข้อเสนอโครงการย่อยภายใต้โครงการ Citizen Resilience Project
รายละเอียด

Update : 01/04/2020

"กองทุนมหิดลรวมไทยต้านภัย COVID-19"
รายละเอียด

Update : 28/02/2020

ประกาศให้ทุนสนับสนุนการเขียนบทความวิจัย "โรคเปลี่ยนคน คนเปลี่ยนโลก : มานุษยวิทยาในสถานการณ์โรคระบาด"
รายละเอียด

Update : 24/03/2020

ประกาศเลื่อนการจัดงาน MU Blue Night คืนสู่เหย้า เรามหิดล
รายละเอียด

Update : 27/02/2020

รวมพลังศิษย์เก่าราชพฤกษ์ ร่วมผนึกกำลังชาวมหิดล 2 มีนาคม 2563 "คืนสู่เหย้า เรามหิดล"
รายละเอียด

Update : 19/02/2020

ยินดีต้อนรับ ผู้เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี สภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย
รายละเอียด

Update : 27/01/2020

ขอเชิญสมัครเข้าร่วม การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล
รายละเอียด

Update : 16/01/2020

ยินดีต้อนรับ นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลและคณะกรรมการฯ
รายละเอียด

Update : 16/01/2020

รับโล่เกียรติคุณโครงการ "คนดีศรีแผ่นดินตามรอยธรรมราชา" ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
รายละเอียด

Update : 24/12/2019

กิจกรรมระดมทุน ครบรอบ 72 ปี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รายละเอียด

Update : 17/12/2019

วันต่อต้านการทุจริตสากล (MU International Anti-Corruption Day)
รายละเอียด

Update : 09/12/2019

ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Mahidol University Extension (MUx)
รายละเอียด

Update : 17/10/2019

ขอเชิญเสนอชื่อบุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2562
รายละเอียด

Update : 09/09/2019

คลังความรู้ของมหาวิทยาลัยมหิดล
รายละเอียด

Update : 22/08/2019

Scoop ทางของฝุ่น คำตอบของ Pain Point คนเมืองเรื่องอากาศ ที่ส่งผลต่องบประมาณ สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม
รายละเอียด

Update : 15/08/2019

ขอเชิญเสนอชื่อ "ศิษย์เก่าดีเด่นคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562"
รายละเอียด

Update : 18/07/2019

MPH Batch 71st Congratulatory Ceremony
รายละเอียด

Update : 25/06/2019

MPH 2018 Congratulatory Ceremony
รายละเอียด

Update : 28/05/2019

ขอเชิญร่วมโครงการระดมทุน "กองทุนครบรอบ 72 ปี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล"
รายละเอียด

Update : 28/05/2019

ขอเชิญร่วมโครงการระดมทุน "กองทุนครบรอบ 72 ปี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล"
รายละเอียด

Update : 28/05/2019

การประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมพยาบาลเกียรติคุณไทยและ Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing, Phi Omega-at-large Chapter ครั้งที่ 12
Leading Innovation through Nursing Edication in New Normal Era

รายละเอียด
Update : 4/8/2020

ประกาศ รายชื่อ เลขที่สอบ ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2563

รายละเอียด
Update : 23/07/2020

APACPH International Webinar 2.0 on COVID-19 pandemic

รายละเอียด
Update : 05/06/2020

อบรมระยะสั้น หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2563

รายละเอียด
Update : 13/05/2020

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ NIH Grant Application and Administration

รายละเอียด
Update : 21/02/2020

โครงการอบรมระยะสั้น (หลักสูตรฟื้นฟู) เรื่อง "UPDATE การรักษาโรคเบื้องต้นสำหรับพยาบาลเวชปฎิบัติกับความรอบรู้ด้านสุขภาพ"

รายละเอียด
Update : 19/02/2020

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบและการชักตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม"

รายละเอียด
Update : 17/02/2020

ประชุมวิชาการอนามัยครอบครัวแห่งชาติ ครั้งที่ 9 (ลงทะเบียนไม่เสียค่าสมัครฯ)

รายละเอียด
Update : 13/02/2020

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเดินระบบและการควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย"

รายละเอียด
Update : 13/02/2020

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประเมินการระบายสารอินทรีย์ระเหยจากระบบบำบัดน้ำเสียด้วย WATER 9 Model"

รายละเอียด
Update : 07/01/2020

การจัดการสุขภาพใหม่เผื่อเผชิญ NCDs ท่ามกลางสังคมพลวัติ

รายละเอียด
Update : 08/10/2019

การจัดการความเสี่ยงในระบบบริการสุขภาพ

รายละเอียด
Update : 28/08/2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน

รายละเอียด
Update : 24/05/2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

รายละเอียด
Update : 24/05/2019

ประกาศรายชื่อ เลขที่สอบ ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน

รายละเอียด
Update : 24/05/2019

งานสัมมนาวิชาการโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด และงานคืนสู่เหย้า Home Coming Day 'Stay Together'

รายละเอียด
Update : 11/07/2019

APACPH Conference 2019

รายละเอียด
Update : 12/02/2019

อบรมระยะสั้น หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2562

รายละเอียด
Update : 24/05/2019

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และสำนักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดเผยผลการศึกษา เรื่อง วิถีชีวิตใหม่ กับ ระยะห่างทางสังคม

รายละเอียด
Update : 25/05/2020

โครงการ KU-MU on-site laboratory ความร่วมมือด้านการวิจัย

รายละเอียด
Update : 12/03/2020

การลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย : ถั่วดาวอินคา

รายละเอียด
Update : 15/01/2020

ลงนามความร่วมมือด้านวิจัยร่วมกับบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

รายละเอียด
Update : 10/06/2019

Bilateral Exchange Student Program 2019 MU & TMU

Watch now
Update : 3/7/2020

Short Course Training. Faculty of Public Health, Mahidol University.

Watch now
Update : 3/7/2020

"ดื่มชาเพื่อสุขภาพ" ดื่มอย่างไร
มีงานวิจัยที่พบว่า ในชามีสารสำคัญมากมายที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ แต่การดื่มชาเพื่อสุขภาพควรดื่มอย่างไร ดื่มแบบร้อนหรือแบบเย็นและดื่มเวลาไหน...ร่วมฟังคำตอบจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราณี ภวัตกุล
หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คลิกรับชม
Update : 28/06/2020

"น้ำประปาเค็ม ดื่มอย่างไร ไม่ตายไว"
จากสถานการณ์น้ำประปาเค็ม หลายคนที่อยากรู้ว่า "น้ำประปาเค็ม" ดื่มได้ไหม เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่ ควรนำไปต้มก่อน หรือใช้เครื่องกรองน้ำอย่างไร ดื่มน้ำประปาอย่างไรให้ปลอดภัย ไปรับฟังคำตอบจาก
รองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คลิกรับชม
Update : 11/06/2020

เรียนสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล เป็นยังไง ตอนที่ 2 Q&A [by We Mahidol]

คลิกรับชม
Update : 27/03/2020

เรียนสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล เป็นยังไง ตอนที่ 1 [by We Mahidol]

คลิกรับชม
Update : 27/03/2020

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปรับการเรียนการสอนผ่าน 'virtual classroom' ในสถานการณ์ COVID-19

คลิกรับชม
Update : 08/03/2020

น้ำประปารสเค็ม ดื่มอย่างไรให้สุขภาพปลอดภัย | คลิป MU [Mahidol Channel]

คลิกรับชม
Update : 09/01/2020

สูงเนินสุขภาวะโมเดล+Sub EN

คลิกรับชม
Update : 28/10/2019