2566

>ข่าวประชาสัมพันธ์ >ม.มหิดลชี้สิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย คือความมั่นคงที่แท้จริงของชีวิต
"ม.มหิดลชี้สิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย คือความมั่นคงที่แท้จริงของชีวิต"

ข่าว "ม.มหิดลชี้สิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย คือความมั่นคงที่แท้จริงของชีวิต" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมรินทร์ คงทวีเลิศ อาจารย์ประจำภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กากอุตสาหกรรมอันตรายในโรงงานอุตสาหกรรมที่กำจัดได้ยาก เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้สถานประกอบการต้องเสียงบประมาณมากในการกำจัด ทางออกหนึ่งคือการเลือกใช้วัสดุทดแทนที่มีคุณสมบัติใกล้เคียง ซึ่งในส่วนของกากกัมมันตรังสีที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมอาจใช้ AI ช่วยบริหารจัดการและติดตามกำจัด และยังได้แนะนำให้ประชาชน "คัดแยกขยะ" ก่อนกำจัด เนื่องจากเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้ทิ้งขยะเท่าที่จำเป็น และช่วยลดการทำลายสิ่งแวดล้อม ข่าวได้รับการเผยแพร่แล้วทางสื่อมวลดังนี้

1. คอลัมน์บทความพิเศษ นสพ.กรุงเทพธุรกิจ 28-1-66 หน้า 6
https://op.mahidol.ac.th/ga/wp-content/uploads/twitter/news-2023-4-28-1.pdf

2. Hfocus 26-4-66 https://www.hfocus.org/content/2023/04/27563

https://www.facebook.com/100063458562948/posts/pfbid038P8gYTgy1Jzi5vWq9zjx6fSPS7LAKt9HMm4raDnTRZ7Z9mtrXf2YLR5hSxbaeA2ml/?mibextid=cr9u03

3. ThaiPR.NET 26-4-66 https://www.thaipr.net/education/3330797

4. RYT9.COM 26-4-66 https://www.ryt9.com/s/prg/3416989

5. newswit 26-4-66 https://newswit.com/th/M5hj

6. Edupdate 26-4-66 https://www.edupdate.net/2023/34335/

Cr : สัมภาษณ์ และเขียนข่าวโดย ฐิติรัตน์ เดชพรหม นักประชาสัมพันธ์ (ชำนาญการ) งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Update : 1 พฤษภาคม 2566