2567

>ข่าวประชาสัมพันธ์ >การประชุมวิชาการโภชนวิทยา ครั้งที่ 17
การประชุมวิชาการโภชนวิทยา ครั้งที่ 17

ขอเชิญ บุคลากร และผู้ปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชนาการและผู้ที่สนใจทุกท่าน สมัครลงทะเบียน การประชุมวิชาการโภชนวิทยา ครั้งที่ 17
เรื่อง โภชนาการยุคใหม่เพื่อสุขภาวะ (Modern nutrition for well-being)

วันที่ 10 – 11 ตุลาคม 2567
ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

พบกับหัวข้อการประชุมวิชาการที่น่าสนใจ เสวนาวิชาการและบรรยายโดยทีมวิทยากรมากความสามารถ
ดังหัวข้อต่อไปนี้

 • เสวนาวิชาการ: โภชนาการ การกำหนดอาหาร และวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาวะ
 • การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อสุขภาวะ
 • โภชนาการในเวชศาสตร์วิถีชีวิต
 • จุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารกับการชะลอวัย
 • แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยและประสบการณ์: การดูแลผู้ป่วยเบาหวานให้เข้าสู่ระยะสงบ ด้วยอาหารและโภชนาการ
 • โภชนาการสำหรับการป้องกันและบำบัดมะเร็งในศาสตร์การแพทย์ผสมผสาน
 • นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อสุขภาวะ
 • เนื้อสัตว์เพาะเลี้ยง: ทางเลือกความมั่นคงทางด้านอาหารแห่งอนาคต
 • เสวนาวิชาการ: การพัฒนาผลผลิตการเกษตรไทย เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ
 • ลงทะเบียนคลิกลิงก์: https://forms.gle/TAaWGBFcSAv7kunA6

  ค่าลงทะเบียนเพียง 2,500 บาท สำหรับการลงทะเบียน Early bird (ภายในวันที่ 10 กันยายน 2567)
  และ 3,200 บาท สำหรับการลงทะเบียนรอบปกติ (หลังวันที่ 10 กันยายน 2567)

  ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางลิงก์ : https://shorturl.at/GN6E2
  ได้แก่
  1) เอกสารโครงการประชุมวิชาการ
  2) ใบลงทะเบียน หรือลงทะเบียนผ่านรูปแบบออนไลน์
  3) หนังสือขออนุมัติต้นสังกัด
  4) หนังสือเชิญเข้าร่วม ประชุมกรณีไม่มีต้นสังกัด
  5) หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย

  Update : 1 กรกฎาคม 2567