2565

>ข่าวประชาสัมพันธ์ >ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย (in-house) รุ่นที่ 1
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย (in-house) รุ่นที่ 1

ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าศึกษาอบรม

“หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย (in-house) รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2565”

วันที่ 5 สิงหาคม - 23 ธันวาคม 2565

ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 45,000 บาท

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าศึกษาอบรม โดยลงทะเบียนออนไลน์ได้
ตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2565

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนออนไลน์

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคาร 3 ชั้น 4 เลขที่ 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 0-2354-8542

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก

Update : 1 สิงหาคม 2565