ข่าวประชาสัมพันธ์

>ข่าวประชาสัมพันธ์ >โครงการอบรมระยะสั้น (หลักสูตรฟื้นฟู) เรื่อง "UPDATE การรักษาโรคเบื้องต้นสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติบนฐานวิถีชีวิตใหม่"
โครงการอบรมระยะสั้น (หลักสูตรฟื้นฟู) เรื่อง "UPDATE การรักษาโรคเบื้องต้นสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติบนฐานวิถีชีวิตใหม่"

(จัดระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ของทุกปี)

ช่องทางการสมัคร
- สมัครออนไลน์ โดยการสแกน Qr code หรือเข้าลิงค์ https://forms.gle/o5z3ARg7iB7j2JCPA

รายละเอียดการรับสมัคร
- ลงทะเบียนอบรมฟื้นฟู 5 วัน ระหว่างวันที่ 7 - 11 มิถุนายน 2564 หมดเขตลงทะเบียน ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 (ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท)

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

โครงการอบรมระยะสั้น (หลักสูตรฟื้นฟู) - กำหนดการ
จดหมายเชิญเข้าอบรม