2564

>ข่าวประชาสัมพันธ์ >โครงการอบรมระยะสั้น ประจำปี 2564 หัวข้อ "การพัฒนาและประเมินเครื่องมือวิจัยทางสุขภาพ"

ภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมระยะสั้น ประจำปี 2564 ในหัวข้อ

"การพัฒนาและประเมินเครื่องมือวิจัยทางสุขภาพ"

วันศุกร์ที่ 2, 16 กรกฏาคม 2564 เวลา 08.30-16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx meetings
และ
วันศุกร์ที่ 30 กรกฏาคม 2564 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3303 (ชั้น 3) อาคารสมจิตต์ สุพรรณทัสน์ (อาคาร 3) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 30 คนเท่านั้น!!! เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2564

อัตราค่าลงทะเบียน 3,000 บาท ไม่รวมอาหารกลางวัน (3 วัน 18 ชั่วโมง)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
ผศ.ดร.สุคนธา ศิริ โทร. 08-9178-0701 E-mail: headphep@mahidol.ac.th
คุณเปรมประภา นุตโรจน์ โทร. 08-6887-2716 E-mail: premprapa.nut@mahidol.ac.th
คุณอัญชนา เกิดปัญญา โทร. 08-9110-0350 E-mail: uanchana.keo@mahidol.ac.th

รายละเอียดโครงการอบรมและสมัครเข้าร่วมได้ที่ https://bit.ly/3pburEO

Update : 2 มิถุนายน 2564