2564

>ข่าวประชาสัมพันธ์ >สัมมนา: มาตรการการจัดการแคมป์แรงงานก่อสร้างในสถานการณ์โควิด-19
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "มาตรการการจัดการแคมป์แรงงานก่อสร้างในสถานการณ์โควิด-19 อย่างมีส่วนร่วม EP.2 : ปฏิบัติการสร้างความร่วมมือฝ่าวิกฤตโควิด-19"

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนา เปิดแนวคิดวิธีจัดการ "แคมป์แรงงานก่อสร้าง" ในช่วงโควิด 19 รอบ 3 เพื่อสร้างความปลอดภัย พร้อมรับมือกับโรคระบาดอย่างเท่าเทียม ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในแวดวงสาธารณสุข ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ "มาตรการการจัดการแคมป์แรงงานก่อสร้างในสถานการณ์โควิด-19 อย่างมีส่วนร่วม EP.2 : ปฏิบัติการสร้างความร่วมมือฝ่าวิกฤตโควิด-19" โดยมี 3 ประเด็นสำคัญ คือ มาตรการภาครัฐร่วมเอกชน การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ในแคมป์แรงงาน และภาพพึงประสงค์การจัดการแคมป์แรงงานปลอดภัยจากโควิด-19 ดำเนินรายการโดย นายแพทย์สมชาย พีระปกรณ์ ประธานอนุกรรมการวิชาการ สมัชชา สุขภาพแห่งชาติ และคุณอดิเรก แสงใสแก้ว อุปนายกและเลขาธิการสมาคม อสังหาริมทรัพย์ไทย จัดโดย สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Meetings

Update : 4 มิถุนายน 2564