2564

>ข่าวประชาสัมพันธ์ >ขอเชิญเขาร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ Online ในโครงการ Virtual Field Study on Health System and Innovation During COVID-19 in Japan and Thailand
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ Online ในโครงการ Virtual Field Study on Health System and Innovation During COVID-19 in Japan and Thailand

โดยความร่วมมือระหว่าง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Kanagawa University of Human Services (KUHS), ประเทศญี่ปุ่น

เข้าร่วมประชุมผ่าน Webex : https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=mecda2d8aa0c0c7fe66fa534e2611120e
Password: 12345
ดาวน์โหลดกำหนดการบรรยาย online

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานวิเทศสัมพันธ์ 0959570813

Update : 6 สิงหาคม 2564