2564

>ข่าวประชาสัมพันธ์ >รับสมัครทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2565 Japanese Government (MEXT) Scholarship 2022

กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศญี่ปุ่น(MEXT) มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนไทย เพื่อศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2565

(เปิดรับสมัครช่วงเดือน พฤษภาคม)

  • มอบทุนการศึกษาเต็มจำนวน (ค่าเล่าเรียน เงินรายเดือน ตั๋วเครื่องบิน)
  • ทุนสำหรับชาวไทยเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศญี่ปุ่น
  • มี 7 ประเภททุน ครอบคลุมทั้งระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี โท เอก ไม่จำกัดสาขา
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
    งานวิเทศสัมพันธ์ โทร. 095 957 0813 วินัฐฎา เกษแก้ว

    ดาวน์โหลดรายละเอียด

    Update : 7 พฤษภาคม 2564