2564

>ข่าวประชาสัมพันธ์ >The 7th China International College Student "Internet+" Innovation and Entrepreneurship Competition

Huazhong University of Science and Technology in China สาธารณรัฐประชาชนจีน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ

The 7th China International College Student "Internet+" Innovation and Entrepreneurship Competition

เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานด้านนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการผ่านระบบออนไลน์

ทั้งนี้ หากมีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์: https://www.pilcchina.org/
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2564

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : งานวิเทศสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล E-Mail : phinter@mahidol.ac.th

Update : 7 กรกฎาคม 2564