2567

>ข่าวประชาสัมพันธ์ >วิดีโอย้อนหลัง “AQHI” First time in Bangkok แนวทางการใช้ประโยชน์และการรายงานค่า AQHI เพื่อสื่อสารความเสี่ยงสุขภาพจากวิกฤตมลพิษทางอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร