2564

>ข่าวประชาสัมพันธ์ >University Immersion Program 2021
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ University Immersion Program 2021

Sichuan University รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 7 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการ University Immersion Program 2021 ซึ่งเป็นโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการและวัฒนธรรม เป็นเวลา 2 สัปดาห์

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 24 พฤษภาคม 2564
 • ร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 4 – 17 กรกฎาคม 2564
 • ใช้ภาษาอังกฤษในการร่วมกิจกรรม
 • เป็นการแลกเปลี่ยนผ่านระบบ online
 • ส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานการสมัครมายังอีเมล์ของงานวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564
  email: phinter@mahidol.ac.th

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานวิเทศสัมพันธ์ โทร. 095 957 0813 วินัฐฎา เกษแก้ว

  ดาวน์โหลดรายละเอียด
  ดาวน์โหลดใบสมัคร

  Update : 12 พฤษภาคม 2564