2565

>ข่าวประชาสัมพันธ์ >ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การควบคุมและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลตามระบบการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล" ครั้งที่ 7

ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมอบรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การควบคุมและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลตามระบบการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล" ครั้งที่ 7
วันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2565
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดโดย
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม

ส่งใบสมัครที่ : Envhealthmu@gmail.com
หมดเขตรับสมัครวันที่ 19 สิงหาคม 2565

สอบถามเพิ่มเติม
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 02-354-8525, 02-354-8543 ต่อ 2403, 084-527-2277, 091-928-6955
โทรสาร 02-354-8525

รายละเอียดและใบสมัคร

Update : 19 กรกฎาคม 2565