2565

>ข่าวประชาสัมพันธ์ >ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมระยะสั้น (หลักสูตรฟื้นฟู) เรื่อง “UPDATE การรักษาโรคเบื้องต้นสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติในระยะเปลี่ยนผ่าน”
โครงการอบรมระยะสั้น (หลักสูตรฟื้นฟู) เรื่อง “UPDATE การรักษาโรคเบื้องต้นสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติในระยะเปลี่ยนผ่าน”

ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมระยะสั้น (หลักสูตรฟื้นฟู) เรื่อง
“UPDATE การรักษาโรคเบื้องต้นสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติในระยะเปลี่ยนผ่าน”

วันที่ 18-22 กรกฎาคม 2565
(laptop) ผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meeting

(dollar symbol)(ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท)

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมฝึกอบรม โดยลงทะเบียนออนไลน์ได้
ตั้งแต่วันนี้ - 8 กรกฎาคม 2565
ผ่านทาง https://forms.gle/7ZWEtFjcBPpofHoj8 หรือ Scan QR Code บนโปสเตอร์

เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณาเข้าลิ้งค์
https://line.me/ti/g/eFke8CmQV
หรือ Scan QR Code บนโปสเตอร์ เพื่อเข้า LINE Group ของทางหลักสูตร

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคาร 3 ชั้น 4 เลขที่ 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 0-2354-8542

ดาวน์โหลดจดหมายเชิญ

Update : 20 พฤษภาคม 2565