2566

>ข่าวประชาสัมพันธ์ >ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าศึกษาอบรม “หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย” รุ่นที่ 3
อบรมระยะสั้น หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2566

ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าศึกษาอบรม
“หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย”

รุ่นที่ 3 วันที่ 5 มกราคม-24 พฤษภาคม 2567
เรียนภาคทฤษฎีผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meeting

ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 50,000 บาท
ค่าสมัคร 500 บาท

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าศึกษาอบรม โดยลงทะเบียนออนไลน์ได้
ตั้งแต่วันนี้ - 15 ตุลาคม 2566
ผ่านทาง https://forms.gle/9V28A32PxAmjCRvZ6 หรือ Scan QR Code บนโปสเตอร์

เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณาเข้าลิ้งค์
https://line.me/ti/g/YpVGKrDs1c หรือ Scan QR Code บนโปสเตอร์ เพื่อเข้า LINE Group ของทางหลักสูตร

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคาร 3 ชั้น 4 เลขที่ 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 0-2354-8542

ดาวน์โหลดแผ่นพับ | ดาวน์โหลดจดหมายเชิญ

Update : 20 กรกฎาคม 2566