2565

>ข่าวประชาสัมพันธ์ >ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมอบรมระยะสั้น หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย รุ่นที่ 2
ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมอบรมระยะสั้น หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย รุ่นที่ 2

ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าศึกษาอบรม

“หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย”

รุ่นที่ 2 วันที่ 6 มกราคม-26 พฤษภาคม 2566
(Laptop) เรียนภาคทฤษฎีผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meeting

ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 45,000 บาท
ค่าสมัคร 500 บาท

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าศึกษาอบรม โดยลงทะเบียนออนไลน์ได้
ตั้งแต่วันนี้ - 15 ตุลาคม 2565

ผ่านทาง https://forms.gle/YAuf9Fi4tqLWD18DA หรือ Scan QR Code บนโปสเตอร์

เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณาเข้าลิ้งค์
https://line.me/ti/g/l0DFj3Ro3_ หรือ Scan QR Code บนโปสเตอร์ เพื่อเข้า LINE Group ของทางหลักสูตร

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคาร 3 ชั้น 4 เลขที่ 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 0-2354-8542

ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร

ดาวน์โหลดจดหมายเชิญ

Update : 21 มิถุนายน 2565