2565

📣🎉ข่าวประชาสัมพันธ์ ทุน MOE ระดับปริญญา ปี 2022
2022 Taiwan Scholarship Directions for Thai Students

🎓หน่วยงานผู้มอบทุน: กระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

⏰ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม 2565

🌻รายละเอียดทุน:

✅จำนวนทุน: 18 ทุน (ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)

✅ค่าเล่าเรียน: เทอมละ 40,000 NTD
(หากสมัครเรียนนอกเหนือจากรายชื่อมหาวิทยาลัยที่ประกาศไว้ ผู้ได้รับทุนต้องออกค่าใช้จ่ายส่วนต่างของค่าเล่าเรียนเอง)

✅เงินสนับสนุนรายเดือน:
- ระดับปริญญาตรี เดือนละ 15,000 NTD
- ระดับปริญญาโทและเอก เดือนละ 20,000 NTD

✅ระยะเวลาการรับทุน:
- ระดับปริญญาตรี 4 ปี
- ระดับปริญญาโท 2 ปี
- ระดับปริญญาเอก 4 ปี

✅ผลการเรียนสำหรับยื่นสมัครทุน:
สมัครเรียนต่อในระดับปริญญาตรี โท หรือเอก เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.0 จากคะแนนเต็ม 4.0

✅คะแนนภาษาสำหรับยื่นสมัครทุน:
- หลักสูตรที่ใช้ภาษาจีนในการเรียนการสอน ใช้ผลสอบ TOCFL Level 3 ขึ้นไป (ไม่พิจารณาผลสอบ HSK) ยื่นสมัครทุน
- สำหรับหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน ใช้ผลสอบ TOEFL ITP 550 (CBT 213 หรือ IBT 79), IELTS 6.0 หรือ TOEIC 750 ขึ้นไป ยื่นสมัครทุน

📌ระเบียบทุนและแบบฟอร์มการสมัคร:
ฉบับภาษาอังกฤษ:
https://www.taiwanembassy.org/th_en/post/4603.html
ฉบับภาษาจีน:
https://www.roc-taiwan.org/th/post/15524.html

📌รายชื่อมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนค่าเทอมส่วนต่างเพิ่มเติม:
https://www.taiwanembassy.org/.../List-of-Universities...

📌หลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน:
https://www.taiwanembassy.org/.../List-of-Universities...

📮การจัดส่งเอกสารสมัครทุน
เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 สามารถเลือกจัดส่งเอกสารได้ 2 ช่องทาง
1. ส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน หรือ
2. เดินทางไปยื่นด้วยตนเอง โดยฝากเอกสารไว้ที่ป้อม รปภ. หน้าสำนักงาน ฯ
*** ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร ***
สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (ฝ่ายการศึกษา)
40/64 ซอยวิภาวดีรังสิต 66 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

☎️หน่วยงานผู้ดูแลทุนในประเทศไทย :
สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (ฝ่ายการศึกษา)
โทรศัพท์: 02-119-3555 หรือ 02-119-3599 ต่อ 202 หรือ 203
Email: tecthailand168@gmail.com
LINE: @TTedu

🔴หมายเหตุ
1. หลักสูตรปริญญาร่วมไม่อยู่ในเงื่อนไขการให้ทุน ดังนั้นโปรดตรวจสอบลักษณะหลักสูตรก่อนดำเนินการสมัคร
2. สำหรับรายชื่อมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนค่าเทอมส่วนต่างเพิ่มเติมนั้น กรุณาตรวจสอบเงื่อนการสนับสนุนของแต่ละมหาวิทยาลัยก่อนดำเนินการสมัคร

Update : 24 มกราคม 2565