2565

>ข่าวประชาสัมพันธ์ >การประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 เรื่อง "ล้ม หรือ รุก ปรับพฤติกรรมสู่ชีวิตใหม่"
การประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 เรื่อง "ล้ม หรือ รุก ปรับพฤติกรรมสู่ชีวิตใหม่"

ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20
เรื่อง"ล้ม หรือ รุก ปรับพฤติกรรมสู่ชีวิตใหม่"
ระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2565
ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร

รายละเอียด และลงทะเบียนร่วมงาน
http://hepa.or.th/conference.php

Update : 24 กุมภาพันธ์ 2565