2564

>ข่าวประชาสัมพันธ์ >Waseda University, Japan เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ "Waseda University Exchange Program Spring 2022/Fall 2022"
Waseda University, Japan เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ "Waseda University Exchange Program Spring 2022/Fall 2022"

รับสมัครนักศึกษาไทยและต่างชาติ
- ปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
- นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา จำนวน 1 คน

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ
มีนาคม 2565 – กุมภาพันธ์ 2566

โดยนักศึกษาต้องศึกษาคุณสมบัติผู้สมัคร รายวิชา และเอกสารประกอบการสมัคร : https://www.waseda.jp/inst/cie/en/exchange/application
หมายเหตุ คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ แตกต่างกันไปตามสาขาวิชา
หมดเขตรับสมัคร วันที่ 18 ตุลาคม 2564

ส่งเอกสารการสมัครที่
งานวิเทศสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
e-mail : phinter@mahidol.ac.th
โทร. 0950570813 (วินัฐฎา เกษแก้ว)

Update : 24 สิงหาคม 2564