2565

>ข่าวประชาสัมพันธ์ >ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าศึกษาอบรม

“หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย”

รุ่นที่ 2 วันที่ 6 มกราคม-26 พฤษภาคม 2566
(Laptop) เรียนภาคทฤษฎีผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meeting

ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 45,000 บาท
ค่าสมัคร 500 บาท

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าศึกษาอบรม โดยลงทะเบียนออนไลน์ได้
ตั้งแต่วันนี้ - 15 ตุลาคม 2565

ผ่านทาง https://forms.gle/YAuf9Fi4tqLWD18DA หรือ Scan QR Code บนโปสเตอร์

เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณาเข้าลิ้งค์
https://line.me/ti/g/l0DFj3Ro3_ หรือ Scan QR Code บนโปสเตอร์ เพื่อเข้า LINE Group ของทางหลักสูตร

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคาร 3 ชั้น 4 เลขที่ 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 0-2354-8542

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกฯ

Update : 24 พฤศจิกายน 2565