2566

>ข่าวประชาสัมพันธ์ >"ม.มหิดลถ่ายทอดเทคโนโลยี พัฒนาข้าวระยะเขียว สู่ผลิตภัณฑ์เพื่อคนแพ้นมและถั่วเหลือง"
"ม.มหิดลถ่ายทอดเทคโนโลยี พัฒนาข้าวระยะเขียว สู่ผลิตภัณฑ์เพื่อคนแพ้นมและถั่วเหลือง"

"ม.มหิดลถ่ายทอดเทคโนโลยี พัฒนาข้าวระยะเขียว สู่ผลิตภัณฑ์เพื่อคนแพ้นมและถั่วเหลือง" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทร์ ไชยกุล อาจารย์ประจำภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถทำให้ "ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ระยะเขียว" ส่วนเหลือทิ้ง สร้างรายได้อย่างยั่งยืนแก่วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพบ้านเหม้า ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วย "ผลิตภัณฑ์ขนมหวานอัดเม็ด" "ส่วนผสมผง" และ "เครื่องดื่มผง" ที่มากด้วยคุณค่าทางโภชนาการ โดยได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อทำให้เกษตรกรสามารถพี่งตนเองต่อไปด้วยความยั่งยืน ข่าวได้รับการเผยแพร่แล้วทางสื่อมวลชน ดังนี้

1. บ้านเมือง 24-2-66 https://www.banmuang.co.th/mobile/news/education/317656

2. เมดิคอลไทม์ 23-2-66 http://medi.co.th/news_detail41.php?q_id=1917&mibextid=Zxz2cZ

3. เรื่องเล่าชาวเกษตร 23-2-66 https://www.agrinewsthai.com/agricultural-technology/55798

4. ThaiPR.NET 24-2-66 https://www.thaipr.net/education/3306493

5. RYT9.COM 24-2-66 https://www.ryt9.com/s/prg/3400640

6. newswit 24-2-66 https://www.newswit.com/th/M0pc

7. Edupdate 24-2-66 https://www.edupdate.net/2023/32628/

8. พิกัดข่าว24_24-2-66 https://www.phigudkhaow.com/lifestyle/%E0%B8%A1-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5/

https://www.facebook.com/627047317627591/posts/pfbid02BdhuJYz6N3pdV1PAHrdcPDCsVWZX4JqZoyv5uryojhE9za1bx4xnn3TfyG2ENv9Zl/?mibextid=cr9u03

9. To more lifes 25-2-66 https://www.tomorelifes.com/content/28928/

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0Qm1bjonHJNqEoGHweyL3unQbNPdvmgDn7wzTkqZy4AKeVDkt9W2P6hBwZC8yo5JXl&id=100076426020040&mibextid=qC1gEa

10. Asia-Pacific Plas&Pack 25-2-66 https://www.plas-pack.com/TH/%E0%B8%A1-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5/?fbclid=IwAR0EC-RniuqjNEjPWmGK5cIr9M9HkKfWBc0uU-VhOJXlHdu2oyR9OyLom-c&mibextid=ncKXMA

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0A3KEvKNvPp31S3VBb4XWqvrq4iHiwrVmq1mxNbeNiX6Gjc9zxvy2eFrL2ztyeN4Ql&id=100063592508295&mibextid=qC1gEa

11. นิตยสารสาระวิทย์ 25-2-66 https://www.nstda.or.th/sci2pub/green-phase-rice/

Cr: ฐิติรัตน์ เดชพรหม นักประชาสัมพันธ์ (ชำนาญการ) งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Update : 27 กุมภาพันธ์ 2566