2564

>ข่าวประชาสัมพันธ์ >GEOHEALTH HUB AGRICULTURAL HEALTH COURSE 2021
GEOHEALTH HUB AGRICULTURAL HEALTH COURSE 2021

10-13 May 2021
8.00 - 10.00 am
Online Course Via WebEx
By Prof.Dr. Mark Gregory Robson and Prof.Dr. Susan Woskie
From Rutgers University, USA

Register Here

Contact : cwendgeohealthhub@gmail.com

Update : 27 เมษายน 2564