2564

>ข่าวประชาสัมพันธ์ >ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา PM 2.5 กับรูปแบบใหม่ของการจัดการเชิงรุก (เราพร้อม)

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กรมควบคุมมลพิษ และกรุงเทพมหานคร

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา

PM 2.5 กับรูปแบบใหม่ของการจัดการเชิงรุก (เราพร้อม)

วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล (ชั้น 5) อาคารเทพนม เมืองแมน (อาคาร 5)
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

และผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetings
Meeting Number: 575 271 049

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมได้ที่ https://forms.gle/yZWpky4oRfREQ27d9

Update : 27 ตุลาคม 2564