2566

>ข่าวประชาสัมพันธ์ >"ม.มหิดลเสนอปรับดัชนีคุณภาพอากาศเพิ่มข้อมูลแนะนำสุขภาพ-สร้างห้องปลอดมลพิษในกทม."
"ม.มหิดลเสนอปรับดัชนีคุณภาพอากาศเพิ่มข้อมูลแนะนำสุขภาพ-สร้างห้องปลอดมลพิษในกทม."

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล กาญจนสุธา อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ได้รับทุนโครงการขับเคลื่อนนโยบายชี้นำสังคม ประจำปีงบประมาณ 2566 จากมหาวิทยาลัยมหิดล และจาก TCELS - ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ผู้ขับเคลื่อนการเพิ่มมิติสุขภาพในดัชนีชี้วัดคุณภาพอากาศในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ยังได้เสนอแนะให้มี "พื้นที่อากาศปลอดภัย" ภายใต้ระบบ “ห้องความดันบวก” (Positive Pressure Room) ตามหน่วยงานสถานพยาบาล โรงงาน และสถานประกอบการต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานครอีกด้วย ข่าวได้รับการเผยแพร่แล้วทางสื่อมวลชนดังนี้ค่ะ

1. คอลัมน์บทความพิเศษ นสพ.กรุงเทพธุรกิจ 24-5-66 หน้า 6 https://op.mahidol.ac.th/ga/wp-content/uploads/twitter/news-2023-5-24-1.pdf

2. Green News 23-5-66 https://greennews.agency/?p=34722

https://www.facebook.com/100064281026570/posts/pfbid0WqUqex6F4ZHS295wyA6hEhgeSSGMaK4QpBr5RBCzSwG9oRaWyD9Ch6fE6VXFesiil/?mibextid=cr9u03

3. นสพ.สยามรัฐ 25-5-66 หน้า 9 https://op.mahidol.ac.th/ga/wp-content/uploads/twitter/news-2023-5-26-5.pdf

4. เมดิคอลไทม์ 23-5-66 http://medi.co.th/news_detail41.php?q_id=2270&mibextid=Zxz2cZ

5. นิตยสารสาระวิทย์ 23-5-66 https://www.nstda.or.th/sci2pub/aqi-bangkok/

6. ThaiPR.NET 24-5-66 https://www.thaipr.net/education/3339805

7. RYT9.COM 24-5-66 https://www.ryt9.com/s/prg/3424161

8. newswit 24-5-66 https://www.newswit.com/th/ifszlui2uuu1vh3qrhnpxypyhzwa7ubi

9. Edupdate 24-5-66 https://www.edupdate.net/2023/35081/

Update : 29 พฤษภาคม 2566