2564

>ข่าวประชาสัมพันธ์ >ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกิจกรรมในฐานยางยืดเปลี่ยนชีวิต กับเกษตรวัดอินทรวิหาร โดยวิทยากรจิตอาสา 904 วปร.

นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เข้าฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2563 ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกิจกรรมในฐานยางยืดเปลี่ยนชีวิต กับเกษตรวัดอินทรวิหาร โดยวิทยากรจิตอาสา 904 วปร. ณ อาคารจรัส ยามะรัต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Update : 31 มีนาคม 2564