2564

>ข่าวประชาสัมพันธ์ >ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Nihon Pharmaceutical University (NPU)
ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกเข้าร่วมโครงการ Nihon Pharmaceutical University (NPU) ONLINE SUMMER PROGRAM 2021

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกเข้าร่วมโครงการ Nihon Pharmaceutical University (NPU) ONLINE SUMMER PROGRAM 2021 ซึ่งเป็นโครงการแลกเปลี่ยน online โดยมีเนื้อหาดังนี้

PROGRAM SUMMARY:

 • Introduction of our university, campuses, student club activities
 • Overview of pharmacy training for Japanese pharmacy students
 • Japanese language courses
 • Specialized lectures/details in next pages (all in English presented by professors of our university)
 • Visit to Japanese medical institutions and related companies (interview by students of our university)
 • โครงการดังกล่าวสำหรับนักศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ โดยได้แนบเอกสารรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการทั้งหมดมาพร้อมนี้

  ส่งเอกสารการสมัครมายังงานวิเทศสัมพันธ์ e-mail : phinter@mahidol.ac.th
  ***ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2564***

  รายละเอียด | ใบสมัคร

  Update : 31 พฤษภาคม 2564